על הנהג לעבור קורס מיוחד לפי סוג החומר המסוכן שהוא מוביל במתכונת שנבנתה בהתאם לתקנות בינלאומיות.

הקורס בפיקוח משרד התחבורה והביטחות בדרכים