כל נהג בעל היתר להובלת חומ"ס נדרש לעבור קורס ריענון כל שנתייים לצורך חידוש ההיתר שברשותו